Prázdný album

Prázdný album, jak je nanic!
Chlubit on se nemá čím.
Prázdno uvnitř nezná hranic,
mrzí ho to, trpí tím?

As’ ví to sám, že je tak prázdný
a nemá nám již dnes co říci.
Jej nepostrádat důvod rázný
teď nemají ni historici.

Prázdnou tou věcí zahlcen,
pln prázdnoty, jí přetéká.
Svou existencí znechucen,
drtí ho ta touha odvěká.

K něčemu být a ne být nanic
a světu mít co ukázat,
svou cenu znát a pod ni nejít
a s přehledem ji dokázat.

Často mne trápí onen pocit,
že prázdný album v sobě mám.
Nevím já, jak se tam ocit,
vím ale jistě - je tam sám.  <<Zpět