Singapore, Sarawak - Borneo, Malaysia 2012 - Altitude Profiles

3.12.2012 NP Bako - Wildlife observation post - Telok Paku trail - Telok Pandan Kecil trail
altitude profile: NP Bako - Wildlife observation post - Telok Paku trail - Telok Pandan Kecil trail4.12.2012 NP Gunung Mulu - Lang's cave - Deer cave
altitude profile: NP Gunung Mulu - Lang's cave - Deer cave5.12.2012 NP Gunung Mulu - Wind cave - Clearwater cave
altitude profile: NP Gunung Mulu - Wind cave - Clearwater caveNP Gunung Mulu - Long Berar - Melinau trail - Camp 5 (Melinau camp)
altitude profile: NP Gunung Mulu - Long Berar - Melinau trail - Camp 5 (Melinau camp)6.12.2012 NP Gunung Mulu - Camp 5 - Pinnacles trail - The Pinnacles - Camp 5
altitude profile: NP Gunung Mulu - Camp 5 - Pinnacles trail - The Pinnacles - Camp 57.12.2012 NP Gunung Mulu - Camp 5 - Melinau trail - Long Berar - Mulu Airstrip
altitude profile: NP Gunung Mulu - Camp 5 - Melinau trail - Long Berar - Mulu Airstrip8.12.2012 Semenngoh
altitude profile: SemenngohKampung Benuk
altitude profile: Kampung Benuk<< Back