Chronos

Tak málo, je ho málo.
Času!
Slyšíš?
Tiká, tiká,
neutíká, nepospíchá,
jenom tiká.
Tiká pořád,
dnem i nocí.
Utíkej,
jen utíkej žít,
dřív než mezi prsty
proteče ti,
bez pomoci,
bez soucitu.
Tiká,
tiká teď,
teď,
za úsvitu,
ani nevíš -
a je večer.
Jdeš spát,
tiká, tiká,
neutíká,
nepospíchá,
jenom tiká.  <<Zpět