Prokletije - Accursed Mountains (Albanian Alps), Komovi - Albania, Montenegro - Altitude Profiles

map: Prokletije - Accursed Mountains (Albanian Alps), Komovi - Albania, Montenegro
6.8.2012 Vusanje - Oko - route 515 - above liq. Gjeshtarjes (dry) - Bivouac
altitude profile: Vusanje - Oko - route 515 - above liq. Gjeshtarjes (dry) - Bivouac7.8.2012 liq. Gjeshtarjes - fusha e Runices - stanet e Runices - stanet e Pejës - q. Jezerces - Maja Jezerces (2692m) - liq. e Jezerces - route 517A - Zastan koliba - liq. Gjeshtarjes
altitude profile: liq. Gjeshtarjes - fusha e Runices - stanet e Runices - stanet e Pejës - q. Jezerces - Maja Jezerces (2692m) - liq. e Jezerces - route 517A -  Zastan koliba - liq. Gjeshtarjes8.8.2012 liq. Gjeshtarjes - fusha e Runices - stanet e Runices - stanet e Pejës - Bivouac
altitude profile: liq. Gjeshtarjes - fusha e Runices - stanet e Runices - stanet e Pejës - Bivouac9.8.2012 stanet e Pejës - liq. Pejës - q. Pejës - Thethi - bregu i Bubes - Bivouac
altitude profile: stanet e Pejës - liq. Pejës - q. Pejës - Thethi - bregu i Bubes - Bivouac10.8.2012 bregu i Bubes - q. Valbonës - Rragami - above Valbona
altitude profile: bregu i Bubes - q. Valbonës - Rragami - above Valbona


above Valbona - faqja Lheri i Harushes - Bivouac
altitude profile: above Valbona - faqja Lheri i Harushes - Bivouac11.8.2012 faqja Lheri i Harushes - col between m. Çet - Harushes and m. Çeta Dashlem
altitude profile: faqja Lheri i Harushes - col between m. Çet - Harushes and m. Çeta Dashlem


col - m. Çet - Harushes (2421m) - col - Bivouac
altitude profile: col - m. Çet - Harushes (2421m) - col - Bivouac12.8.2012 col - m. Çeta Dashlem (cca 2450m) - col
altitude profile: col - m. Çeta Dashlem (cca 2450m) - col


col - stanet e Bjeces - shpella e Dagobise - Dragobia (Kikaj Maskollata) - Bivouac altitude profile: col - stanet e Bjeces - shpella e Dagobise - Dragobia (Kikaj Maskollata) - Bivouac13.8.2012 Dragobia - straying ;-) - Çeremi - Vranices - q. Sqiapices (blueberry pickers) - Bivouac
altitude profile: Dragobia - straying ;-) - Çeremi - Vranices - q. Sqiapices (blueberry pickers) - Bivouac14.8.2012 q. Sqiapices - q. Borit - Ledena pečna - q. Prosllopit - m. Kollates Keqe (Zla Kolata) (2528m) - m. Kollates (2552m) - q. Prosllopit - Katun Grlata - Bivouac
altitude profile: q. Sqiapices - q. Borit - Ledena pečna - q. Prosllopit - m. Kollates Keqe (Zla Kolata) (2528m) - m. Kollates (2552m) - q. Prosllopit - Katun Grlata - Bivouac15.8.2012 Katun Grlata - Zarunica - Vusanje - Alipašini izvory
altitude profile: Katun Grlata - Zarunica - Vusanje - Alipašini izvory16.8.2012 Katun Štavna - Kom Kučki (2487m) - Katun Štavna
altitude profile: Katun Štavna - Kom Kučki (2487m) - Katun Štavna<< Back