Svět

Rozpadl se svět, kaleidoskop dynamitu
rozpadl se ze dne na den,
rozpadl se, bez soucitu.  <<Zpět