PŘECHOD BRD II


?.1. - ?.1.
Opět jsme přešli vojenský prostor Brdy. Spali jsme v seníku a v krmelci, vystoupili na vrchol Žďár (629m) a svoji pouť zakončili v Rokycanech u Mirky.

PS: ..zpěvem zaženeme zimu !!
Expedice opět čítala bratru dva lidi...
Poslední změna: 6. 12. 1998
Autor: Martin Čadík

Děkuji všem, kteří tam se mnou byli...